Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty khoa học công nghệ máy điều hòa Taizhou là công ty rất phát triển, có cơ sở tạo Taizhou, nổi tiếng về sản xuất các sản phẩm nhựa , các loại khuôn đíc, các thiết bị điện và cơ khí. Công ty có cơ sở vận chuyển tương đối tốt.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật